Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.

.Close

Cégünkhöz a 2010 év februárjában került át az akkori, az önkormányzat Városgazdálkodási csoport 6 fője, és a Kft keretein belül végezték tovább a faluüzemeltetés meghatározott munkáit.

A 2010 választások után,  2011 februárjában, közel másfél évre, visszakerült ez a csoport Önkormányzat égisze alá. Ez a másfél év elegendő volt arra, hogy a Faluüzemeltetési csoport kinője magát és önálló vállalkozássá váljon. Nem ez történt. 2013. április közepétől újra a PVK-hoz integrálódik a Faluüzemeltetés, most már megnövekedett létszámban, és az iskolai takarítókkal együtt.

A Községüzemeltetési csoport az Önkormányzattal 2014.02.10-én újonnan megkötött megállapodás szerint végezte ez évben is az átvállalt kötelező feladatokat. Új tartalmakkal is bővült a tevékenysége, pl. Kurir terjesztés, zebra őrség, kazánfűtő, gallydarálás.

2015 év elején az Önkormányzat döntött a veszteséges Hulladék üzletág leállításáról, 2015 áprilisától átadásáról a Depóniának. Majd ez év májusában a Műszaki csoport létjogosultsága is kérdőjellé vált. Új Önkormányzati koncepció, munkák, megrendelések hiányában szintén bezárásra került.

Ezek után tehát a megfogyatkozott 32 fős Kft fő feladatává markánsan a Községüzemeltetési feladatok váltak, nagy kanyar után visszatérve tisztán a 2012-év végi önállóságra való törekvés megvalósulásához.

Jelenlegi fő tevékenységi köreink: 

  • Közterületi feladatok, útkarbantartás, zöldfelület kezelés, több ezer virágtő kiültetése, gondozása,
  • Intézmények folyamatos karbantartása
  • Iskola porta, adminisztráció, intézmények takarításai
  • Hulladékcsoport és gallyfeldolgozás
  • Sportpályák karbantartás
  • Építési feladatok

 Számos szolgáltatásunk lakossági és közületi Ügyfeleink számára is elérhető, megrendelhető, melyről bővebben szolgálatatás oldalunkon tájékozódhat.