Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.

.Close

Az elmúlt 13 év

A Páty Község Önkormányzata 2002. decemberében alapította a Kft-t vízközmű üzemeltetésre, 3.000.000 Ft jegyzett tőkével.
Az Üzemeltetési Szerződésben meghatározott vízhálózat, működtetése, használati díjköteles volt, mely díjat minden évben a Testület határozta meg.
Önkormányzat rendelete állapította meg a mindenkori közüzemi víz és csatornaszolgáltatás díját is. A korábban, 1997-ben üzemeltetésre, engedélyt kapott szennyvíztisztító telep, és vákuumrendszer később kicsinek bizonyult, ezért bővítésre volt szükség, melyet 2010-ben valósítottunk meg. Ezzel együtt már 2010 előtt megindult a vákuumrendszer kiváltása is gravitációsra. Minden évben kiváltottunk egy-egy szakaszt. 2015-ben ezt most már a DAKÖV végezte. Belátható közelségbe került ma már a befejezése.

A Kft működtetése hol veszteséges, hol nyereséges volt, de szinte minden évben pályáztunk állami támogatásra is, melyeket rendre meg is kaptunk. Az Önkormányzat két ízben végzett tőkeemelést, így ma már 33 millió Ft-os a Kft jegyzett tőkéje.
A vállalkozás beindulása után, a tevékenységi köre kibővült több, a községüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokkal.
Ezáltal a 2010 év februárjától a PVK –hoz átkerült az akkori, az önkormányzat Városgazdálkodási csoport 6 fője, és a Kft keretein belül végezték tovább a faluüzemeltetés meghatározott munkáit.
A finanszírozása a PVK felé az Önkormányzattól történt, számla ellenében havonta, és csak a  bér és üzemanyagköltsége lett számlázva. A 2010 választások után,  2011 februárjában, közel másfél évre, visszakerült ez a csoport Önkormányzat égisze alá. Ez a másfél év elegendő volt arra, hogy a Faluüzemeltetési csoport kinője magát és önálló vállalkozássá váljon. Nem ez történt. 2013. április közepétől újra a PVK-hoz integrálódik a Faluüzemeltetés, most már megnövekedett létszámban, és az iskolai takarítókkal együtt.
Viszont ettől az időponttól a finanszírozása már bizonyos EU szabványok, előírások szerinti Támogatás formájában valósul meg. Az év elején, az önkormányzat által meghatározott Kötelező feladatok költségeire felhasznált összegek elszámolása az év végén történik. Ez a szerkezet alaposan megbonyolította a könyvelés munkáját, mivel egy működő vízművekbe történt az integráció. Viszont a falu így meg tudta takarítani a költségekben jelentkező áfát.

Időközben a 2011. december 31-től hatályos, a víziközmű szolgáltatást újraszabályozó 2011. évi CCIX. törvény jelentős változásokat hozott a társaság életében, további működésében. Az állam által  újonnan megfogalmazott cél a gazdaságosan működtethető, nagy üzemeltető szervezetek kialakítása. Így a törvény rendelkezései szerint meg kellett kezdeni a tárgyalásokat a vízközművünk betagozódása végett, mely aztán a 2013 év végén a DAKÖV kft-nél került lezárásra.

De még mielőtt ez megtörtént volna, már az év első felében az Önkormányzat döntése szerint elkezdődött a Kft-nél egy újabb üzletág, a Hulladék üzletág kialakítása is.
2013 december 9-én indult az első járata a kukásautónknak, valamint aztán a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésnek is.
Tehát 2013-ban a jellemző a Vízközmű; Faluüzemeltetés; Hulladékgazdálkodás. és ezen tevékenységek vállalkozás jogi, munkajogi, hatósági, ügyfélszolgálati, informatikai, stb. kereteinek megléte, majd továbbgyűrűzése 2014 és 2015-re s majdan 2016-ra is!
Többen nem is értették akkor sem, meg még ma sem, amikor egyes tevékenység támogatásáról volt szó, hogy hogy is áll ez össze.

Közelmúlt

A 2013 év végén frissen beindult Hulladékgazdálkodási üzletág még számos megoldásra váró problémát hozott át a 2014-es évre is, de ezek folyamatos megoldásai után, reménykeltően néztünk a következő hónapok elé.
A Községüzemeltetési csoport az Önkormányzattal 2014.02.10-én újonnan megkötött megállapodás szerint végezte ez évben is az átvállalt kötelező feladatokat.
Új tartalmakkal is bővült a tevékenysége, pl. Kurir terjesztés, zebra őrség, kazánfűtő, gallydarálás.
Az év elején régi és új dolgozókból megalakított Műszaki vagy beruházási csoportunk, új vezetővel több, nagyobb községi, beruházási megrendelésekbe kezdett, utak építése, járdák építése, csapadék vízelvezető rendszer kiépítése, buszmegállók alapozása,stb. amelyek szinte az év végéig ki is tartottak.
Az Ügyfélszolgálati és számlázási csoportunk ez év alatt, több mint 28000 számlát készített, melyet saját munkatársaink kézbesítettek.
Fogyasztóvédelmi referens 2014.08.01-től kötelezően alkalmazva volt nálunk is, mivel ezt most már törvény írja elő minden közszolgáltatónak!
Viszont nem számítottunk arra, hogy a 2014-es év második felében megváltozik a kormányzati politika a hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalkozások kompenzálásának elosztásaiban.
Ez a változás a 2015-ös év markáns meghatározója lett annak a kérdésnek, hogy hogyan tovább ezzel az üzletággal.
2014 őszétől Pátyon az Önkormányzati választások kapcsán az önkormányzat Testületében személycserék történtek és ez által a PVK Nkft újra a figyelem középpontjába került.
2015 év elején az Önkormányzat döntött a veszteséges Hulladék üzletág leállításáról, 2015 áprilisától átadásáról a Depóniának. Majd ez év májusában a Műszaki csoport létjogosultsága is kérdőjellé vált.
Új Önkormányzati koncepció, munkák, megrendelések hiányában szintén bezárásra került.

Ezek után tehát a megfogyatkozott 32 fős Kft fő feladatává markánsan a Községüzemeltetési feladatok váltak, nagy kanyar után visszatérve tisztán a 2012-év végi önállóságra való törekvés megvalósulásához.

Térjünk rá a 2015 évben végzett munkákra

Ez évben végzett fő munkáink csokorba szedve:
- Községüzemeltetés közterületi feladatok, útkarbantartás, zöldfelület kezelés, több ezer virágtő kiültetése, gondozása,
- Községüzemeltetés intézmények folyamatos karbantartása:
- Községüzemeltetés Iskola porta, adminisztráció, intézmények takarításai
- Hulladékcsoport és gallyfeldolgozás
- Sportpályák karbantartás
- Építési feladatok

A Felszíni csapadékvíz elvezetés feladatai, árkok takarításai, Füzes patak karbantartása. Ez évben is, a Füzes-patak belterületi szakaszát kétszer tettük rendbe, valamint kikotortuk a patak Kossuth L u-i híd alatti, kikövezett patakmedret teljes egészében. Kiemelném, a patakmeder Nagyrét felőli szakaszának újjá varázslását.
Idős Pátyiak újra láthatják az eredeti, szépen kikövezett medret, csobogót.
Ez évben kiemelt feladat volt a parkosítások, virágágyások telepítése, ezek karbantartása, locsolások. A kánikula alatt, sűrűn, szombat-vasárnap is végeztük a közterületi, hajnali locsolásokat. Ilyenkor még mindig a könyvtárépület alatti karsztvíz lett szivattyúzva, és kilocsolva a növényekre.  Általában 4-5 m3 víz volt szükséges alkalmanként.
A zöldfelület gondozás havi szinten meghaladja a 150.000 m2-t.
Ez évben 1.260.064 m2-t nyírtunk le és az ehhez felhasznált üzemanyag 722.037 Ft volt.

Főleg az alábbi az alábbi utakat javítottuk, kátyúztuk:
József Attila u; Bartók Béla u; Kodály u; Arany J u; Petőfi S u; Liget u; Tulipán u; Gyártelep u; Csilla von Boeselager u;
Murváztuk a Levendula utcát többször, a Virágvölgy utcát, a Cserfa utcát, a Mézeshegyi utcát.
Sárrázót építettünk a Kölcsey Ferenc utca végén.

Néha szinte „csodát” műveltek a kollégák a gépek, traktorok javítási feladataiban, a Gépműhelyben, így megspóroltunk annyit, hogy lehetőségé vált beszerezni egy új fűnyíró kis traktort, és egy motoros fűnyírót, melyek most már teljes egészében az új sportpálya karbantartásaira vannak beállítva, felhasználva.
Áprilisban sikerült szerződést kötni a Depóniával, így hetente továbbra is mi szedjük a zsákos kommunális lakossági hulladékot az „üdülő területeken, illetve kéthetente a község teljes területén a szelektív hulladékot is.
Áruljuk a „zöld” zsákot, melybe a lakosság a zöld hulladékot gyűjtheti, ezeket havi rendszerességgel szedjük össze.
Napi feladataink az intézményekben a karbantartások, javítások, óvodának különböző kívánságaitól kezdve a Pátyi „karitatív” tevékenységek segítése is. Lombok, gallyak megrendelésre való szecskázása, folyamatos bel- és külterületi szemétszedések, iskola nyári tisztasági festése, könyvtári bútorok, berendezések szerelései, nyári leltár, utcai hidak korlátok festése, községi rendezvények segítése, hirdetőtáblák évenkénti felújítása, a községi biztonságtechnikai rendszer kiépítésének segédkezése, alapfeltételek megteremtése, őszi fásítási program, hófogóhálók, falak telepítése.

Ez évben megindult az iskola épületének szinte teljes körű kihasználása. Ez  megnövekedett feladatokat rótt az üzemeltetéssel foglakozó dolgozókra is.
A csoport a hivatal és az iskola teljes takarítási területén összesítve hetente legalább 4.500 m2-területet takarít ki! A megnövekedett terület további munkaerőt és a hivatalosan elindított iskolai modern fűtésrendszer hozzáértő szakember foglalkoztatását követelte. Ezen munkák mellett párhuzamosan végezzük az iskolai közétkeztetéssel járó pénzügyi feladatait is, valamint az épület portaszolgálatát napi 18 órában.

A napi feladatok elvégzése mellett a vezetőkre ma már egyre több ellenőrzési feladat hárul.
Heti, dokumentált ellenőrzéssel próbáljuk meg a minőségi szintet egyre emelni az iskola takarításában.
Bevezettük az alkoholszonda használatát, szerencsére még nem történt olyan ellenőrzési alkalom, mely miatt dolgozót kellett volna elmarasztalni vagy eltávolítani.
Napi-havi üzemanyag ellenőrzés történik, visszaélésre nincs lehetőség.

Sajnos ez évben is kiemelt feladatot jelentett, a közterületeken, belterületen az illegálisan elhelyezett hulladék eltávolításával kapcsolatos tevékenységünk.
Külterületen három nagyobb akcióval tisztítottuk meg a Jegenyést, a Pincehegyet, a Fenyves-erdő részeit.
2014 elejétől a PVK kiemelt feladattá vált a közmunkásokkal kapcsolatos teendők, feladatok elvégzése is.

A közmunka program pályázat elkészítésével indul. 2015-ben két ilyen pályázatot adtunk be. Májusban 7 fővel indult a program, ez a létszám az év folyamán folyamatosan változott. A most futó program szerint 6 fő férfi és 1 fő nő közmunkásunk szerződése 2016 február végéig tart.
Ők is az év közben számtalan munkában vettek részt, a karbantartásoktól  kezdve a zöldhulladék szedésig szinte mindenben. Amennyiben a jövőre is sikerülne pályázaton nyerni, biztos, hogy a közterületi feladatokban megint helyük lenne nálunk.
A jelenlegi formában az ehhez a feladathoz tartozó, illetve kapcsolódó adminisztratív tevékenység a 1,5 fős központ feladata. A munka egy teljes 8, illetőleg egy 4-órás számviteli, humán és közigazgatási ismeretekkel rendelkező, tanult munkaerőt kíván, komplett irodai felszereléssel, informatikai megoldásokkal kialakítva, akiknek szoros kapcsolata van a hatóságokkal, munkaügyi központokkal, valamint a kormányhivatalok igazságügyi, pártfogó felügyeleti szolgálatával is.
Ugyanis a vállalkozásunk tavaly óta kijelölt munkahely azok számára, akik szabadságvesztésüket, vagy pénzbüntetésüket közérdekű munkavégzésre változtatja.
Ezzel a feladattal kapcsolatos költségeket 2016-ra újra be kellett terveznünk, mert a közérdekű munkavégzésre jelentkezők száma úgy vesszük észre, hogy egyre nő.
Egy 8 órás, és egy 4 órás adminisztratív dolgozónk végzi a cég összes ilyen jellegű ügyeit, beleértve még az intézmények bérleti tevékenységével járó szerződéseket is.

Kiemelt feladataink 2015-ban az alábbiak voltak:

- A Nagyréten felállított Trianoni Kettős kereszt alapozása, felállítása
- Az 56-os emlékmű alapozása, részvétel a felépítésben
- Iskola tisztasági festése
- A Csicsergő Ovi pajta bontása
- Járdaépítés a Torbágyi úti pincék előtt
- Testvérvárosi találkozó előkészületei

Tervek, elképzelések a 2016-os évre

Az előre beharangozott új közszolgálati törvény és a vele kapcsolatosan változó hulladékgazdálkodási rendeletek remélhetőleg a 2016 évben még nem fog jelenteni számunkra visszalépést, ezért a Depónia féle szerződés szerinti, vagyis a zsákos kommunális hulladékszedést és a szelektív hulladékszedés feladatait és bevételeit továbbra is betervezzük.
Ugyancsak tervünk a jövőben is a lakosság felé a különböző szolgáltatások, bérmunkák, bérvágások, stb. végzése.
Szolgáltatásunk maradna a JCB-vel végzett földbérmunkák, vagy a különböző szállítások kisteherautóval.
Tervünk mindenképp egy mérsékelt formában kialakított hulladékudvar a lakosság számára, ahol javasoljuk a KT felé az alábbi lehetőségek megteremtését a lakosság számára:
- Műanyag és papír szelektív hulladék befogadása díjmentesen
- Építési, sittes törmelék befogadása, pátyi lakcímkártyás lakostól díjmeghatározással - Zöldhulladék befogadás szintén lakcímkártyás lakostól díjmeghatározással -
- Nyesedék, gallyak befogadása ugyancsak lakcímkártyás lakostól díjmeghatározással

Az önkormányzati intézmények adatbázis feltöltése folyik és a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznénk e tevékenységre.
Ugyancsak kiemelt feladattá válik a kintlévőségek kezelésének egy markánsabb megjelenése a volt ügyfeleink felé, mert ugyanis igen sokan tartoznak még ki nem fizetett hulladékdíjjal vagy vízdíjjal!

Év Vége

Aktívan kezdtük, aktívan végezzük az évet.

A PVK nem tétlenkedik, továbbra is feladat a közterületek rendben tartása, mellette felkészülve egy esetleges télies időjárási viszonyokra. Rendre, szakszerűen kiürítettük a több mint 80 tonna lakossági zöldhulladékos zsákot és átszállítottuk a lerakóba. További feladat az év utolsó napjaiban számunkra a szünetben az iskola nagytakarítása,vagy pl. az oviban bojler csere, a  Polgármesteri hivatal ünnepek alatti leállása alatt, a polgármesteri iroda, a titkárság a jegyzői iroda kipakolása, kifestése, parkettacsiszolása, felújítása, lakkozása, s majd a visszaköltöztetések, hogy januárban újjávarázsolt irodákban induljon az új év.